Nektar

Nektar vodný roztok mnoha organických a minerálních látek, které vylučují rostliny z rostlinných pletiv. V nektaru se nachází především cukry. Nektar obsahuje mnoho dalších látek, jako jsou například aminokyseliny a amidy. Některé druhy nektaru mohou být jedovaté pro včely i pro člověka. Převážnou část nektaru tvoří cukry. V nektarech bylo chemicky nalezeno již 28 druhů. Jejich koncentrace kolísá od 5% do 86%. Pod 10% cukru včely přijímají jako vodu. Nejvíce je v nektaru zastoupena glukóza, fruktóza a sacharóza. Obsah a poměru cukrů má zásadní vliv na kvalitu medu.Do nektarů se mohou dostat i další látky jakož jsou kvasinky, pyl a jiné organické i anorganické částečky.

Nektarodárnost rostlin je velmi závislá na vlastnostech půdy, vlhkosti, slunečním záření a na mnoha dalších. Převážná část těchto činitelů působí na nektarodárnost současně, a proto mají největší vliv na včelařovu snůšku.

Kontakty

604 182 767
K Vodojemu 172, Osoblaha 793 99
info@vcelifarmasimcik.cz

Sledujte Nás